پروژه ها | Projects

ساخت اسکید میترینگ و پروور

مانیتورینگ، کنترل و ابزاردقیق

ساخت تجهیزات جانبی

پروژه های انجام شده

باز سازی کامل پروور های سایز ۲، ۴، ۱۶ اینچ

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

 باز سازی کامل پروور های سایز ۴، ۱۶ و ۲ اینچ پتروشیمی بندر امام شامل دمونتاژ کامل پروورها و شیر چهار راهه و تابلو هیدرولیک و ساخت قطعات مورد نیاز و مونتاژ و راه اندازی آنها

باز سازی پروور پرتابل ۱۰ اینچ

کارفرما:  شرکت پالایش و پخش مشهد

سال اجرا: ۱۳۹۴

باز سازی پروور پرتابل ۱۰ اینچ

کارفرما:  شرکت پالایش و پخش تبریز

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت AIR ELIMINATOR سایز ۱۶ اینچ

کارفرما:  شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران

سال اجرا: ۱۳۹۴

برای اولین بار در ایران طراحی و ساخت AIR ELIMINATOR سایز ۱۶ اینچ برای شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران (در اسکله نوشهر نصب شد وعملکرد آن مورد تأیید قرار گرفته و بعنوان اختراع نیز به ثبت رسیده است).

طراحی و ساخت AIR ELIMINATOR سایز ۱۲ اینچ

کارفرما:  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت STRAINER سایز ۱۲ اینچ

کارفرما:  پتروشیمی نوری

سال اجرا: ۱۳۹۴

 طراحی و ساخت STRAINERسایز ۱۲اینچ ( صافی ) برای سیستم میترینگ پتروشیمی نوری

طراحی و ساخت STRAINER سایز ۸ اینچ

کارفرما:  پتروشیمی نوری

سال اجرا: ۱۳۹۴

 طراحی و ساخت STRAINERسایز ۸ اینچ ( صافی ) برای سیستم میترینگ پتروشیمی نوری

طراحی و ساخت پروور ۲۰ اینچ

کارفرما:  پتروشیمی نوری

سال اجرا: ۱۳۹۴

 طراحی و ساخت پروور ۲۰ اینچ از نوع BI-DIRECTIONAL پتروشیمی نوری

طراحی و ساخت سیستم میترینگ

کارفرما:  پتروشیمی نوری

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت پروور ۴ اینچ

کارفرما: مرکز آموزش نفت محمود آباد

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت پروور ۴ اینچ از نوع BI-DIRECTIONAL برای مرکز آموزش نفت محمود آباد

بازسازی و پرتابل کردن پروور ۱۰ اینچ

کارفرما: شرکت خطوط لوله مخابرات منطقه غرب

سال اجرا: ۱۳۹۴

بازسازی و راه اندازی پروور ۱۰ اینچ

کارفرما: شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی اراک

سال اجرا: ۱۳۹۴

بازسازی و راه اندازی ۴ دستگاه پروور ۱۰ اینچ 

طراحی و ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۰ اینچ

کارفرما:  شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی اراک

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۰ اینچ برای پروور

طراحی و ساخت رینگ استاندارد سایز ۱۰ اینچ

کارفرما:  شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه مرکزی اراک

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت سیستم میترینگ

کارفرما:  نیروگاه قم

سال اجرا: ۱۳۹۴

 طراحی و ساخت سیستم میترینگ سوخت

طراحی و ساخت INFLATION PUMP

کارفرما:  شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه مرکزی اراک

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت REMOVAL TOOLS سایز ۱۰ اینچ

کارفرما: شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی اراک

سال اجرا: ۱۳۹۴

ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۰و ۱۶ اینچ

کارفرما: پالایشگاه تهران

سال اجرا: ۱۳۹۴

 ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۰و ۱۶ اینچ جهت پروور های پالایشگاه

ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۶ اینچ

کارفرما:  پالایشگاه تبریز

سال اجرا: ۱۳۹۴

ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۶اینچ جهت پروور پالایشگاه

ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۴ اینچ

کارفرما:  شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

سال اجرا: ۱۳۹۴

ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۴ اینچ برای پروور

طراحی و ساخت گوی لاستیکی

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت گوی لاستیکی برای پروور های دو جهته کمپانی A/O Smith در پتروشیمی بندر امام

طراحی و ساخت Detector Switch

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت Detector Switch جهت پروور های کمپانی A/O Smith در پتروشیمی بندر امام

طراحی و ساخت Inflatable Seal

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت Inflatable Seal جهت شیر های چهار راهه سایز ۸ ، ۱۰ و ۱۲ اینچ کمپانی A/O Smith در پتروشیمی بندر امام

طراحی و ساخت پکیج Water Draw

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

 طراحی و ساخت پکیج Water Draw جهت واحد میترینگ و پرووینگ پتروشیمی بندر امام

انجام Water Draw

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

انجام Water Draw و کالیبراسیون پروور های ۲، ۴، ۱۶ اینچ پتروشیمی بندر امام

باز سازی کامل پروور ۱۰ اینچ

کارفرما:  پتروشیمی آبادان

سال اجرا: ۱۳۹۴

باز سازی کامل پروور ۱۰ اینچ کششی پتروشیمی آبادان

طراحی و ساخت تابلو کنترل پروور ۱۰ اینچ

کارفرما:  پتروشیمی آبادان

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت تابلو کنترل پروور ۱۰ اینچ کششی پتروشیمی آبادان

انجام Water Drawو کالیبراسیون

کارفرما:  پتروشیمی آبادان

سال اجرا: ۱۳۹۴

انجام Water Draw و کالیبراسیون پروور ۱۰ اینچ پتروشیمی آبادان

طراحی و ساخت گوی لاستیکی

کارفرما:  پالایشگاه تبریز

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت گوی لاستیکی سایز ۱۶ اینچ برای پالایشگاه

طراحی و ساخت Inflatable Seal

کارفرما:  پالایشگاه تبریز

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت Inflatable Seal سایز ۱۶ اینچ برای پالایشگاه

طراحی و ساخت Inflatable Seal

کارفرما:  پالایشگاه تهران

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت Inflatable Seal سایز ۱۶ اینچ برای پالایشگاه

طراحی و ساخت Inflatable Seal

کارفرما:  پالایش و پخش نفت تهران

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و ساخت Inflatable Seal سایز ۱۶ اینچ برای پالایشگاه

انجام مهندسی پایه و تفصیلی

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

انجام مهندسی پایه و تفصیلی واحد Master Mater شامل مکانیک، برق و ابزار دقیق

انجام مهندسی پایه و تفصیلی

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

انجام مهندسی پایه و تفصیلی و مهندسی خرید و نصب واحد Meter Proving

سیستم کنترل واحد میتر پرووینگ

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل واحد میتر پرووینگ

طراحی ۱۳ واحد Meter Run

کارفرما: پالایشگاه تبریز

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی ۱۳دستگاه Meter Run واحد Metering پالایشگاه تبریز

طراحی سیستم مانیتورینگ

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و برنامه نویسی سیستم مانیتورینگ واحد میتر پرووینگ پتروشیمی بندر امام

سیستم کنترل واحد Master Meter

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۷۶

طراحی ساخت، مونتاژ و راه اندازی سیستم کنترل واحد Master Meter پتروشیمی بندر امام

سیستم مانیتورینگ واحد Master Meter

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

سال اجرا: ۱۳۹۴

طراحی و برنامه نویسی سیستم مانیتورینگ واحد Master Meter پتروشیمی بندر امام

مهندسی پایه و تفصیلی

کارفرما: شعیبیه کشت وصنعت امام خمینی

سال اجرا: ۱۳۹۴

انجام مهندسی پایه و تفصیلی و خرید و مونتاژ سیستم کنترل و ابزار دقیق و راه اندازی برج تولید کارخانه خوراک دام

پیاده سازی سیستم PLC

کارفرما:  شعیبیه کشت وصنعت امام خمینی

سال اجرا: ۱۳۹۴

با استفاده از PLC S7 شرکت زیمنس که CPU آن REDUNDANT است.

مهندسی پایه و تفصیلی

کارفرما:  شعیبیه کشت وصنعت امام خمینی

سال اجرا: ۱۳۹۴

انجام مهندسی پایه و تفصیلی و خرید و مونتاژ سیستم کنترل و ابزار دقیق و راه اندازی برج تولید کارخانه خوراک دام شعیبیه کشت وصنعت امام خمینی با استفاده از PLC S7 H414 شرکت زیمنس که CPU آن REDUNDANT است.